A beruházásról

Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének továbbfejlesztése
Projekt azonosító: KEOP-1.1.1/C-13-2013-0043

Pályázati felhívás megnevezése: Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése
KEOP-1.1.1/C/13

A projekt címe: Körös-szögi Kistérségi Hulladékgazdáskodási Rendszerének Továbbfejlesztése
Projektgazda neve: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
Projektgazda székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth utca 19.
Projektgazda Áfa visszaigénylési jogosultsága: A pályázó alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.
Érintett települések száma (db): 5
Érintett lakosság (ezer fő): 39,966
A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év,hó): 2013.10.
A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év,hó): 2015.11
A költségvetés aktuális összege 565 181 682

A beruházási elemek várható átadása: 2015. november 30.

Hulladékáram Projekt célkitűzése Támogatási stratégia célkitűzése
Szelektíven gyűjtött hulladák aránya a keletkező hulladékhoz képest 36,38% 22%
Szerves lerakó lerakótól történő eltérítésének aránya a keletkező hulladékhoz képest 82,02% 38%
Lerakott hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest
Elsődlegesen lerakott
Másodlagosan lerakott
58,06% 59%
38%
21%

“Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.” (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról II. fejezetének 4. pontja és 4. §-a alapján)

Magyarországon évente összesen 3 Gellért-hegynyi szemét keletkezik, aminek nagy része termelési hulladék és a lakosságra eső része ennek “csak” 5,3-5,5%-a (4,2-4,4 millió tonna), ami egy átlag magyar állampolgárra vetítve 1 kg/nap.

Modern hulladékgazdálkodás a Körös-szögben

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás az elmúlt években komoly lépéseket tett a fenntartható hulladékgazdálkodás és az egészséges környezet megvalósítása felé, ennek köszönhetően folyamatosan javul a térség környezeti állapota.

A Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése továbbfejlesztésének (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043) fókuszában a fenntartható hulladékgazdálkodáshoz szükséges eszközök beszerzése, a lakosság széleskörű tájékoztatása, a háztartási hulladék (szemét) csökkentése és a hasznosítható anyagok begyűjtött mennyiségének növelése áll. A fejlesztések ezáltal segítik az érintett településeken (Szarvas, Csabacsűd, Gyomaendrőd, Kardos, Kondoros) élő közel 40.000 ember környezettudatos életét!

A kistérség háztartásaiban különféle termékek és azok csomagolásai válnak hulladékká, melyek jó része alkalmas az újrahasznosításra, így különgyűjtésükkel lehetővé tesszük azok ismételt feldolgozását, újrahasznosítását! A legnagyobb mennyiséget a komposztálható zöldjavak, a fogyasztási cikkek csomagolóanyagai (papír, műanyag, üveg, fém és italos kartondoboz csomagolás), valamint az újságpapír teszik ki.

Szelektív

Ha minden arra alkalmas hulladékot szelektálnánk, sokkal kevesebb értékes anyag kerülne a hulladéklerakóra (szeméttelepre). Sajnos jelenleg azonban a helyzet tótágast áll és a háztartási hulladék kb. 70%-a kerül hulladéklerakóra, s mindössze 17%-át szelektáljuk. Változtassunk rajta!

A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Program biztosítja a hulladékhegyek csökkentését segítő szelektív gyűjtési rendszert, hiszen olyan eszközök és szolgáltatások kerülnek bevezetésre, amelyek használatával kényelmesen gondoskodhatunk környezetünk tisztán tartásáról, miközben szemétszállítási díjaink is csökkenhetnek!

Eddig megvalósult fejlesztések, eszközök:

 • Járatoptimalizáló, GPS nyomkövető valamint RFID informatikai rendszer kiépítése (13 / 6 db, Csabacsűd, Gyomaendrőd, Kardos, Kondoros, Szarvas)
 • Meglévő vegyes hulladék gyűjtő gépjármű alkalmasság tétele tömegarányos differenciált díjfizetés bevezetésére (3 db), valamint a hozzá tartozó informatikai rendszer kiépítése (Szarvas)
 • RFID chip meglévő vegyes gyűjtő edényzetre (7.500 db, Szarvas)
 • Vegyes gyűjtőedényzet RFID chippel szerelve – 120 literes (700 db Csabacsűd,350 db Kardos, 2.100 db Kondoros)
 • Vegyes gyűjtőedényzet RFID chippel szerelve – 60 literes (1.000 db, Kondoros)
 • Vegyes gyűjtőedényzet RFID chippel nélkül – 120 literes (5.246 db, Gyomaendrőd)
 • 3,5 tonnás szállítójármű (1 db Gyomaendrőd, 1 db Kondoros, 3 db Szarvas)
 • 3,5 tonnás szállító járműre lombszívó felépítmény (1 db Szarvas)
 • 3,5 tonnás szállító járműre daru felépítmény (1 db Gyomaendrőd, 1 db Szarvas)
 • 3,5 tonnás szállítójárműre kitoló gémes konténerszállító felépítmény (1 db Szarvas)
 • 7 tonnás szállítójármű (1 db Gyomaendrőd)
 • 7 tonnás szállítójárműre kitoló gémes konténerszállító felépítmény (1 db Gyomaendrőd)
 • 15 m3-es konténer (11 db Szarvas)
 • 24 m3-es konténer (4 db Szarvas)
 • 5 m3-es konténer (10 db Gyomaendrőd, 15 db Szarvas)
 • 3 m3-es konténer (10 db Gyomaendrőd, 15 db Szarvas)
 • 16 m3-es, tömörítő rendszerű hulladékgyűjtő gépjármű (1 db Csabacsűd, 1 db Kondoros)
 • Homlokrakodó erőgéb / 80 LE (1 db Kondoros, 1 db Szarvas)
 • Rakodó kotró (1 db Szarvas)
 • Rakodó kotróra szerelhető szelektív anyag aprító őrlőkanál adapter (1 db Szarvas)
 • 5 tonnás billenős pótkocsi + 80 LE erőgép (1 db Csabacsűd, 1 db Gyomaendrőd, 1 db Kondoros)
 • Villás targonca (1 db Gyomaendrőd)
 • Mobil üvegtörő kanál + erőgép (1 db Gyomaendrőd)
 • Forgó kotró (1 db Gyomaendrőd)

A beruházási elemek várható átadása: 2015. november 30.

A beruházás az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg – így 525.400.000 forintból fejleszthető tovább a térségi hulladékgazdálkodási rendszer. A szolgáltatást a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., az öt társult település önkormányzatának tulajdonában álló vállalkozás végzi.

Bolhapiacok Szarvason hónap 2. szombatján!
2015. JÚLIUS 11.
2015. AUGUSZTUS 8.
2015. SZEPTEMBER 12.
2015. OKTÓBER 10.
2015. NOVEMBER 14.
2015. DECEMBER 12.

Honlap: Körös-szögi szelektív hulladékfeldolgozás
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043
Befektetés a jövőbe
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Szerkesztés: ÖKO-Pack Nonprofit Kft.
Felelős kiadó: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás, 5540 Szarvas, Kossuth utca 19.

Körösszeg