Kezdetét veszi a “Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése” című KEOP Projekt megvalósítása

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 499 130 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Kormány által biztosított pályázati forrás keretében. A Társulás további 26 270 000 Ft önrésszel egészítette ki az elnyert támogatás összegét, így mindösszesen bruttó 525 400 000 Ft áll rendelkezésre a „Körös-szögi Kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése” című projekt megvalósítására. A megvalósítást lehetővé tevő KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 azonosító számú Támogatási Szerződés 2015. február 25-én került aláírásra.

A Projekt az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) prioritásaként kerül megvalósításra. „A Projekt célja, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen körülöttünk, és amit mégis csak megtermelünk, gyűjtsük szelektíven, elkülönítve, és ezzel járuljunk hozzá a hulladék minél nagyobb arányú hasznosításához és a minél kevesebb hulladék lerakásához!” – vallja Brlás János, a Körös-szögi Kistérség Társulásának elnöke.

körösszög-15

A Projekt keretében a keletkezett hulladék szállításához szükséges konténerek, szállítójárművek- és felépítmények, a hulladék kezeléséhez szükséges speciális célgépek, továbbá a szelektív- illetve a vegyes gyűjtés során használatos lakossági gyűjtőedényzet kerül beszerzésre. A Projekt informatikai fejlesztési elemet is tartalmaz. Ezen belül kiépítésre kerül egy korszerű járatoptimalizáló rendszer, mely hozzájárul a szállítójárművek kapacitásának gazdaságos kihasználásához. A járatoptimailzáló rendszer része a szállítójárműveken elhelyezett GPS nyomkövető chip. A gyűjtőedényzeten és a szállítójárműveken ezen kívül rádiófrekvenciás azonosító chipek (RFID chip) kerülnek elhelyezésre, melyek a gyűjtés adatait tárolják és továbbítják a járatoptimalizáló rendszer központjába. Ezáltal lehetővé válik a keletkezett hulladék pontos mennyiségének – súlyának – és típusának mérése. A súlymérést a járművekre külön felszerelt mérlegek teszik lehetővé.

körösszög-175

A Projekt megvalósításában Csabacsűd, Gyomaenderőd, Kardos, Kondoros, illetve Szarvas települések vesznek részt, így mintegy 40 000 lakost érint a fejlesztés. A szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása folymatban van, a projekt hivatalos nyitórendezvénye 2015. július 9-én kerül megrendezésre Szarvason. A beszerzésre kerülő eszközök és az informatikai rendszer a tervek szerint 2015. október 1-ig átadásra kerül. A Projekt pénzügyi zárása 2015 év végéig megvalósul.

A projekttel kapcsolatos további információ az alábbi elérhetőségeken keresztül szerezhető be:
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
5540 Szarvas, Kossuth utca 19.
Telefon: +36-66/400-140; Fax: +36-66/210-388
e-mail: polgtanado@szarvasnet.hu
Projekt honlap: http://szelektiv.korosszog.hu
Facebook oldal: www.facebook.com/korosszog

A hozzászólások le vannak tiltva.